VDP STAVBY a. s. 

provádění vodohospodářských, dopravních a pozemních staveb 

Organizační členění

Organizačně je společnost VDP STAVBY a.s. rozdělena na divizi stavební a divizi DaM (dopravy a mechanizace).

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 30 stálých pracovníků základního kádru, který se v průběhu stavební sezony v případě potřeby zvyšuje až na dvojnásobek. Všichni současní pracovníci byli v minulosti zaměstnanci renomovaných stavebních firem působících v našem regionu.

Během své dlouholeté praxe získali tito pracovníci nemalé zkušenosti a zvládli různé stavební technologie, pomocí nichž jsme schopni realizovat i velmi náročné stavby.

Vzhledem k zapracovanosti a univerzálnosti jak THP, tak i dělníků provádíme stavební činnosti na vysoké kvalitativní úrovni, operativně a v širokém rozsahu.

Stavby jsou prováděny za stálého technického dozoru po ucelených dílčích objektech odpovídajícím technologickým postupem tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na již provedených částech díla. Stálý technický dozor na stavbách zajišťují kvalifikovaní stavbyvedoucí a vedoucí stavebních čet.

 

O společnosti VDP STAVBY a. s. 

Obchodní jméno: VDP STAVBY a. s.
Sídlo společnosti: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Tel.: 583 248 435, 583 213 216

Statutární zástupce: Radek Sedláček, DiS.
předseda představenstva a.s.

IČO: 65 13 83 33
DIČ: CZ 65138333

Registrace v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169 ze dne 7. března 1996

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Šumperk
Číslo účtu: 158269907/0600
Základní jmění společnosti: 2 700 000,- Kč

více kontaktů

 

© VDP STAVBY a. s. 2010  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz