VDP STAVBY a. s. 

provádění vodohospodářských, dopravních a pozemních staveb 

Dopravní stavby

  • komunikace lesní, polní, účelové s povrchem vozovky štěrkovým, kaleným, živičným, dlážděným včetně objektů (odvodnění, svodnice, propusty, mosty, opěrné a zárubní zdi, svodidla, zábradlí, dopravní značení atd.)
  • zpevněné plochy, parkoviště
  • chodníky, cyklostezky, dětská hřiště

Další služby

 

O společnosti VDP STAVBY a. s. 

Obchodní jméno: VDP STAVBY a. s.
Sídlo společnosti: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Tel.: 583 248 435, 583 213 216
Fax: 583 248 435

Statutární zástupce: Radek Sedláček, DiS.
předseda představenstva a.s.

IČO: 65 13 83 33
DIČ: CZ 65138333

Registrace v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169 ze dne 7. března 1996

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Šumperk
Číslo účtu: 115-7283730207/0100

více kontaktů

 

© VDP STAVBY a. s. 2010  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz